חינוך‏ > ‏

סקירת ספרות: הוראה מתקנת חברתית


מספר רכישות העבודההעבודה נרכשה 0 פעמים
שם העבודהסקירת ספרות:  הוראה מתקנת חברתית כולל שאלון edu8928u3
שנת פרסום2011
מספר עמודים115 עמודים
מספר מילים3345 מילים
מספר מקורות15 מקורות
מחיר199 ש"ח
מילות מפתחסמינריון, סמינריונית, עבודה אקדמית למכירה, עבודות אקדמיות
 

לרכישת העבודה בכרטיס אשראי

כשירות חברתית – מהי?

ילדים עם לקויות למידה

כשירות חברתית של ילדים לקויי למידה

הוראה מתקנת חברתית – מהי?

תיאוריית התיווך:

הפרמטרים ההכרחיים להתרחשות אינטראקציה תיווכית

·         תיווך של תחושת מסוגלות

·         תיווך לוויסות ההתנהגות

·         תיווך של משמעות

·         תיווך לטרנסנדנטיות

·         כוונה והדדיות

כולל שאלון מלא בנושא הוראה מתקנת חברתית מסוג תיווך


"כשירות היא יכולת לבצע פעולה, תפקיד, מטלה או משימה ולקיים אינטראקציה ברמה נדרשת בהתאם לציפיות שלך ושל אחרים ממך ומן התפקיד" (בן אמוץ ש' וי', 1999). כלומר היכולת לתפקד בחברה ולקיים פעולות גומלין בין אדם לחברו. כשירות חברתית אצל ילדים מוגדרת כ:"יכולתו של הילד להתעסק עם בני גילו (להלן: בני קבוצת השווים) ולהגיב אליהם ברגשות חיוביים, לעורר בהם עניין ולזכות בהערכתם, להנהיג ולהיות מונהג כאחד, ולקיים עם בני קבוצת השווים פעילות גומלין בתורות" (סרוף, קופר ודהארט 2004). הואיל והיכולת החברתית דורשת אינטראקציה, האחרונה נמדדת בתגובת הזולת: איך הילדים מגיבים ליוזמה חברתית של ילד אחר (צור, 2007).

ההגדרה המקובלת עפ"י ה- DSM-IV-TR, ספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקני, היא: "הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגי היחיד במבחנים סטנדרטיים בקריאה, במתמטיקה או בהבעה בכתב, המועברים באופן אינדיווידואלי, פחותים במידה משמעותית מן המצופה מתלמיד בן גילו, מלימודיו ומרמת המשכל שלו

הגדרה נוספת אשר זכתה להסכמה נרחבת היא ההגדרה של הוועדה הלאומית המאוחדת ללקויות למידה (NJCLD, 2006) - בתרגום חופשי:

לקות למידה היא מונח כללי.......

כשירות חברתית של ילדים לקויי למידה

ילד המתקשה בתחומיים אקדמיים מתקשה גם בחייו החברתיים

לקות למידה שבסיסה בעיה בקשב יכולה להתבטא בחוסר יכולתו של הילד לשלוט באפקטיביות בהתנהגויות, במחשבות או בדחפים שלו

ניתן להמשיך ולהדגים כיצד לקויות לימודיות שונות משפיעות על עולמו החברתי של הילד, אך נסתפק בדוגמאות אלו

קשיים בארגון ובתכנון משפיעים על התפקוד הביצועי של הילד. קשיים בקביעת סדר, רצף אי יכולת להשלים או לתכנן ביעילות מטלות יומיומיות פשוטות

הוראה מתקנת היא הוראה אישית המכוונת לצורכי התלמיד אשר איננו מתפקד בהתאם למצופה ממנו על פי רמתו השכלית, הרגשית או התקשורתית ואיננו עומד בנורמת ההישגים הלימודיים בכיתתו.

הוראה מתקנת חברתית הינה תוכנית התערבות ועזרה לילדים הסובלים מלקות חברתית. כאמור

"האדם הינו יצור משתנה, שמסוגל להשתנות ומסוגל לשנות את עצמו עפ"י רצונו ובהתאם להחלטותיו"


להלן חלק מהמקורות אשר מופיעים בעבודה:

   APA (2004). DSM-IV-TR - Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th edition). Washington, D.C. : American Psychiatric Association.     

   פלוטניק,ר' (2008). לגדול אחרת: עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז. עמודים:119-140. הוצאת ספרים יסוד.

   לאבוי,ר' (2006). קשה כל כך להתיידד איתך: איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית. הוצאת אמציה.

   בן אמוץ,ש' , ובן אמוץ י' (1999). כשירות חברתית: מדריך למורה בסדנה. הוצאת ירושלים מחלקת הפרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט.